کلید و پریز

لیست شرکت‌های تولید و فروش انواع بهترین کلید و پریز برق ساختمان با مارک ایرانی و خارجی، کلید و پریز توکار و روکار، هوشمند
اروین دکاموند کهن      
 
پارس الکتریک دیبا      
 
کلید هوشمند (پارس شهاب)  021-88823142  021-88841910 تهران
 
جهان الکتریک  051-42236700  051-42236709 مشهد
 
پارت برق ایرانیان  026-47869422   کرج
 
صبا تصویر کیمیا  021-66942245  021-66941183 تهران
 
فضل الکتریک  051-42253770  021-88835064 تهران
 
نوین رویان  026-44227277  026-44220242 کرج
 
ویکو  021-33932738  021-66343068 تهران
 
دلند الکتریک  021-49198388  021-88838210 تهران
 
سایان الکتریک  044-33475015  044-33481405 ارومیه
 
ویرا الکتریک  051-35421545  051-35421547  مشهد