مصالح مفتولی

لیست سایت‌های تولید و فروش مصالح مفتولی، انواع سیم خاردار، توری و فنس، سیم مفتول، توری سنگی (گابیون) و رابیتس
مفتول صنعت هیرکان  021-22904153  0911-6690034 تهران - گلستان
 
باختر پدید فولاد  021-55421082  0912-8986071 تهران
 
پولاد سیم  021-77605007  021-77604884 تهران
 
آسیا سیم  021-88802218  021-88902567 تهران
 
صنایع توری کاشان      
 
صنایع مفتولی علوی  021-33503001  0912-1132419 تهران
 
صنایع مفتولی حمید  021-56276065  0912-2863622 تهران
 
صنایع توری آسیا  031-12331905  0913-1172050 اصفهان
 
صنایع توری و فنس کمینی      
 
صنایع مفتولی علیزاده  021-3391891  0912-2457566 تهران
 
زرین تور فلز  021-88890711  021-88738300 تهران
 
صنایع مفتولی کمیل  021-36720021  021-36733008 تهران
 
صنایع مفتولی شهریار  021-36424272  0912-1204905 تهران
 
فرد شاهین  021-87585000  0912-1249125 تهران
 
هرمس مفتول  031-45643460  031-45643169 اصفهان
 
صنایع مفتولی پارسیس  021-33983724  0912-1145201 تهران
 
تور گستر  021-55446050  0910-0017100 تهران
 
صنایع مفتولی مهراد  021-36266634  0912-1383734 ورامین
 
حصار گستر  071-37509810  0917-0222411 شیراز
 
صنایع مفتولی نوین  021-36739006  0912-3706800 تهران
 
ورق مشبک آرین مبین  021-88329133  021-88329122 تهران
 
راه ساخت  0915-4521002    مشهد
 
توری کالا  021-33123642  0912-5050609  تهران
 
ایران توری  021-55440014  0912-3540994  تهران
 
میهن نور  021-88746706  021-88177266  تهران
 
پیش تنیده خوانسار  021-25947  021-22278047  تهران