ماشین سازی

لیست نمایندگی‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌های ماشین سازی ایرانی و خارجی
البرز پلیمر سپاهان  031-35721497  0913-9001459  
 
آریا ساروج سازه خاوران  041-33335309    
 
سخت پوشش  021-56390500