قیر و فرآورده‌های نفتی

لیست سایت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان انواع قیر و فرآورده‌های نفتی ساختمانی و راه‌سازی. قیمت خرید و فروش قیر مایع، آسفالت، قیر محلول، قیر دمیده و ...
پالایش حصار مهران 021-56546681 021-44030233 تهران
 
قیر آکام  021-22038640 025-33353351  تهران - قم
 
قیران پخش  021-88551945  021-56545851  تهران
 
ستاره سبز جویبار  021-22043656  011-42564075  تهران - ساری
 
نفت جی  021-83394000  021-83394124  تهران
 
نفت پاسارگاد  021-23036000  076-32252120  تهران - بندرعباس
 
پترو آکام پاسارگاد  021-22355411  021-22354814  تهران
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       

 

<tr>
<td><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">&nbsp;</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#C0C0C0">&nbsp;</td>
</tr>