رنگ‌های پوششی و محافظتی

لیست سایت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان انواع رنگ‌های پوششی و محافظتی ساختمانی
فام گستر ماهان  021-773001112  0912-1144783 تهران
 
آبنوس پوشش پارسیان  021-22440019  051-37684645 تهران - مشهد
 
اس.کی.کی  021-26420622  0912-2786072 تهران
 
پوشش صنعت اکسین  021-44269527  0912-5112449 تهران
 
بتن پلاست  021-65423400  0912-4201549 تهران
 
بتن شیمی خاتم  021-22260426  021-22924145 تهران
 
شریف نانو پارس  021-66081709  0912-0885725 تهران
 
شیمی ساختمان  021-22263099  021-22263100 تهران
 
مانا پلیمر  021-88926580  021-88949563 تهران
 
نانو نیکا پاک  021-22694609  0912-4454581 تهران
 
فراز افزیر  021-88503626  021-88655692 تهران
 
نوین سلامت سینا  021-66156163  0935-8887341 تهران
 
پلی گام  021-88371900  0912-9583423 تهران
 
فراز اندیشان راستین  021-88016860  021-88025506 تهران
 
نانو گستر نوین البرز  021-88566516  0912-3255529 تهران
 
نگین رنگارنگ تهران  021-77795066  021-77343689 تهران
 
نگین طلایی یاران  021-22217660  021-22217760 تهران
 
رنگ مکث  021-66087044  021-66002292 تهران
 
بالسا  0313-6638751  0912-9477638 اصفهان
 
موم سازان حرباء  021-88107468  026-33530418  تهران - کرج