داربست و تجهیزات داربست

لیست سایت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان انواع داربست و تجهیزات داربست فلزی، آلومینیومی، اسکافلد، خرپای مثلثی  
داربست آلومینیومی (پارسمان)  021-75918  021-26705747  تهران
 
پارسیان قالب  021-66073970  0912-3001502  تهران
 
ارون سازه کسری  021-89782081  0912-6102943  تهران
 
تنها پولاد  021-54651000  0912-7640678  تهران
 
مبنا نیرو  021-88525570  021-88742250  تهران
 
جهان پروفیل پارس  021-88603201  021-56572391  تهران
 
کومش فرم  023-33652565  023-33653001  سمنان
 
زود بست  021-22220999  0912-7594249  تهران
 
تسکو  021-22220999  0912-7594249  تهران
 
چدن ریزان  021-56235697  0912-1360906  تهران
 
پویا بست  031-36291662  0913-4109017  اصفهان