خدمات ژئوتکنیک

لیست سایت‌های شرکت‌ها، پیمانکاران، مجریان، مشاورین و افراد فعال در زمینه انواع خدمات ژئوتکنیک و مکانیک خاک
پي آب كاو  021-77080511  021-77067550 تهران
 
لانیز  021-88571612  021-88571613 تهران
 
سازه تدبیر فاران      
 
آساکو  031-37801602  0913-1643735 اصفهان
 
باران خاک و پی  021-66926751  021-66926743 تهران
 
سامان پی  021-22002420  026-22388973 تهران
 
زمیران  021-88811874   تهران
 
ژئوتکنیک تهران      
 
آساسازان دژ نیارش