خدمات سازه‌های خاص

لیست سایت‌های شرکت‌ها، پیمانکاران، مجریان، مهندسین و افراد فعال در زمینه خدمات ساخت سازه‌های خاص مانند: پل، تونل، سد، مخازن و ...
استرونگ هلد ایران  021-88640039  021-88640041 تهران
 
عمران سازه پیش تنیده  021-88214468  0902-2487881 تهران
 
آسان سازان بتن میهن  021-36427165  0935-7164343 تهران
 
زاگرس نصب سپاهان  021-22220999  0912-4050650 تهران