خدمات بازسازی و نوسازی

لیست سایت‌های شرکت‌ها و افراد فعال در زمینه خدمات بازسازی و نوسازی (تعمیرات) خانه و ساختمان‌های قدیمی
کلبه  021-22064623  021-22064624 تهران
 
نوین خانه  021-88487933   تهران
 
همه کاره  0919-5810086   تهران
 
مهراز  021-88458417  021-77584830 تهران
 
سام پارس  021-66178428  0937-3588030 تهران