جرثقیل

لیست سایت شرکت‌های ساخت، تولید، فروش و قیمت اجاره و خرید انواع جرثقیل (ماشینی) نو و دست دوم ساختمانی، سقفی، کامیونی، متحرک
جرثقیل اطلس آلمان (بکهو ماشین)      
 
سنگین ماشین ایستا      
 
جرثقیل سقفی      
 
اطلس مرکزی  086-34135495 0918-3634660  مرکزی