افزودنی‌های بتنی

لیست سایت‌های تولید و فروش افزودنی‌های بتنی، انواع فوق روان کننده‌های بتن، ضدیخ بتن، زودگیر، دیرگیر، ژل بتن، الیاف بتن، گروت و پودر بتن
سفید بام کرمانیان  034-33244320  0914-0338990 کرمان
 
دژ آبسنگ  021-88572730  0912-1780609 تهران
 
بتن شیمی ماهان  021-75128   تهران
 
فاتح نام آسیا (فانا)  021-88001460  071-32348831 تهران - شیراز
 
سراپوش  021-82040000  021-88750123 تهران
 
بتن کاور  021-44281150  0912-6363548 تهران
 
بتن پلاست  021-65423400  0912-4781650 تهران
 
بتن شیمی خاتم  021-22260426  021-22924145 تهران
 
شیمی ساختمان  021-22263099  021-22263100 تهران
 
پلی گام  021-88371900  0912-9583423 تهران
 
افزون بتن کیمیا  021-88206481  021-88794039 تهران
 
مبتکران صنعت شیمی  021-44254774  044-32258588 تهران - ارومیه
 
سیویل بتن  021-65353648  0912-7977836 تهران
 
دنیای بتن پارسیان  021-86088195  021-86081859 تهران
 
بتن سنگ پنام  021-22012745  021-22058285 تهران
 
پیشرو راه صنعت ساحل  071-36262360  0917-3221074  شیراز
 
صنعت بام گلستان  021-86084098  017-34533630  تهران - گلستان
 
بتن شیمی خاورمیانه  021-88030639  021-88030640  تهران