آجر و سفال (سازه‌ای)

لیست سایت کارخانه‌های تولید و فروش انواع آجر و سفال ساختمانی. آجر فشاری و سفال دیواری و سقفی
کیان بهساز      
 
آجر سیرنگ مهام      
 
آجر نسوز سهند  021-40222018  0912-9563439 تهران
 
آجر سپند  021-22524619  0912-2906041 تهران
 
آجر و سفال عتیق  031-45838502  0913-8058194 اصفهان
 
آجر سفال اصفهان  031-91002780  0913-9262415 اصفهان
 
آجر امیر اصفهان      
 
پرشن سفال  0918-7050900  0912-1966481 همدان
 
تکنو آجر  021-26851700  021-88969663 تهران
 
آجر دانیال و تینا سفال      
 
آجر خراسانی  031-36638430  0913-1194663 اصفهان